سامانه مربیگری بدنسازی

سامانه آنلاین مربیگری بدنسازی، راهکار نرم افزاری جهت سهولت در ارئه برنامه های تمرینی و غذایی توسط مربیان به ورزشکاران و ثبت سابقه آنها و ... با مشخصات کلی زیر: ثبت پروفایل هر ورزشکار با مشخصات فردی و گروه خونی و سابقه پزشکی و ... ثبت حرکات بدنسازی به همراه نام فارسی و انگلیسی، تصاویر شروع و پایان، ویدئوی انجام حرکت و توضیحات مربوطه ثبت مواد غذایی به همران نام فارسی و انگلیسی، واحد، میزان کالری، کربوهیدرات، چربی و پروتئین در واحد مشاهده لیست برنامه های تمرینی و غذایی کاربران به همراه نمودار BMI، وزن و BMR ثبت و ویرایش برنامه های تمرینی برای کاربران با استفاده از حرکات ثبت شده ثبت و ویرایش برنامه های غذایی برای کاربران با استفاده از مواد غذایی ثبت شده با محاسبه خودکار مقادیر ثبت اسلایدر، افتخارات، اخبار، مقالات، دسته بندی، ساخت صفحات، تنظیمات وب سایت و ... ورود هر کاربر به پروفایل خود در وب سایت و مشاهده برنامه های تمرینی، غذایی و فاکتور های خود اتصال به درگاه بانکی برای درخواست برنامه های جدید توسط کاربر ارسال خودکار ایمیل و پیامک در مواقعی همچون پرداخت، فراموشی رمز، کامل شدن برنامه ها، ثبت نام کاربر و ...


مجوزهای کسب شده:
- تاییده فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک
- گواهی ثبت نرم افزار از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمصاحبه با رادیو فرهنگ

رادیو فرهنگ

بخش اول مصاحبه با رادیو فرهنگ، برنامه آینه جیبی به همراه مهندس کیوان نقره کار
بخش دوم مصاحبه با رادیو فرهنگ، برنامه آینه جیبی به همراه مهندس کیوان نقره کار
بخش سوم مصاحبه با رادیو فرهنگ، برنامه آینه جیبی به همراه مهندس کیوان نقره کار
مصاحبه تلفنی با رادیو فرهنگ، برنامه آینه جیبیبخش های بعدی: روزهای آینده ساعت 17 از رادیو فرهنگ، برنامه آینه جیبی

مصاحبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی