تاثیر بولد کردن در سئو

  1395/11/28         3,584      
تاثیر بولد کردن در سئو تاثیر بولد کردن در سئو در این مقاله تاثیر Bold کردن کلمات کلیدی در سئو را برای شما بیان خواهیم کرد. از دیرباز بر سر این مسئله بحث و تبادل نظر وجود داشته که آیا بولد کردن کلمه کلیدی بر سئو و شناخت آن کلمه کلیدی مورد نظر به گوگل تاثیری دارد یا نه؟
4.5 امتیاز از 4 رای
امید شاکری
4.5 امتیاز از 4 رای
     
تاثیر بولد کردن در سئو
در این مقاله تاثیر Bold کردن کلمات کلیدی در سئو را برای شما بیان خواهیم کرد. از دیرباز بر سر این مسئله بحث و تبادل نظر وجود داشته که آیا بولد کردن کلمه کلیدی بر سئو و شناخت آن کلمه کلیدی مورد نظر به گوگل تاثیری دارد یا نه؟

در این مقاله تاثیر Bold کردن کلمات کلیدی در سئو را برای شما بیان خواهیم کرد. از دیرباز بر سر این مسئله بحث و تبادل نظر وجود داشته که آیا بولد کردن کلمه کلیدی بر سئو و شناخت آن کلمه کلیدی مورد نظر به گوگل تاثیری دارد یا نه؟  
عوامل بسیار زیادی بر روی سئو تاثیر دارند که یکی از آنها bold کردن کلمات کلیدی در متن می باشد. بیشتر کارشناسان سئو معتقدند تاثیر بولد کردن در مقابل دیگری مواردی که کلمه کلیدی متن را تعیین میکنند بسیار کمتر است ولی بسیاری نیز بر این باورند که این عمل تاثیر مثبت داشته و موجب می شود کاربران و خزنده های گوگل بهتر کلمه کلیدی را شناسایی نمایند.


تفاوت بین شیوه های Bold کردن
غالبآ بولد کردن با استفاده از تگ های <b> و <strong> انجام میگیرد که این دو روش در ظاهر تفاوتی با یکدیگر نمیکنند ولی کارشناسانی که این تکنیک را بر سئو متن موثر میدانند همواره تفاوتهایی را میان این دو در نظر میگیرند البته نظر شخصی بنده این است که تفاوتی این میان وجود ندارد. برای مثال مت کاتس در ویدئویی بطور رسمی و در پاسخ به سوال یکی از کاربران گفت که از نظر روبات های گوگل تفاوتی میان تگ های <b> و <strong> وجود نداشته و هر دو به یک اندازه بر تشخیص کلمه کلیدی متن تاثیر گذارند